Przejdź do treści

Regulaminy TP Regulaminy TP

Wyszukiwarka indeksująca

Regulaminy TP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Przodownik Turystyki Pieszej PTTK (zwany dalej Przodownikiem TP) jest członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), inicjatorem rozwoju i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa.
  • Przodowników TP mianuje oraz rozszerza ich uprawnienia Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK (KTP ZG PTTK) - na wniosek Oddziałowej, bądź Regionalnej Komisji Turystyki Pieszej (Komisji TP) lub z własnej inicjatywy.
  • KTP ZG PTTK mianuje Przodowników TP oraz rozszerza ich uprawnienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia protokółu przez komisję egzaminacyjną. Za datę rozszerzenia uprawnień uważa się datę egzaminu.
  • Ustala się następujące stopnie Przodowników TP:
  • Młodzieżowy Przodownik TP,
  • Przodownik TP III stopnia,
  • Przodownik TP II stopnia,
  • Przodownik TP I stopnia.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram