Przejdź do treści

Wzory wniosków o nadanie odznak i medali honorowych do Kapituły Odznaczeń Wzory wniosków o nadanie odznak i medali honorowych do Kapituły Odznaczeń

Wyszukiwarka indeksująca

  • Informacje dotyczące wniosków o nadanie Odznaki Honorowej "Za Zasługi dla Turystyki"
   • »» pismo przewodnie,
   • »» pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
   • »» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Turystyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia,
   • »» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
   • »» wzór wniosku do ministerstwa dla osoby fizycznej
   • »» wzór wniosku do ministerstwa dla osoby prawnej
  • »» Uchwała nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie "Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"
  • »» SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie "Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"

 

 • »» Wniosek o nadanie Członkowi PTTK: Dyplomu PTTK Brązowej Honorowej Odznaki PTTK Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK Złotej Honorowej Odznaki PTTK odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu brązowym odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu srebrnym odznaki „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym
 • »» Wniosek o nadanie o nadanie jednostce organizacyjnej PTTK: (właściwe podkreślić) - Dyplomu PTTK - Brązowej Honorowej Odznaki PTTK - Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK - Złotej Honorowej Odznaki PTTK
 • »» Wniosek o nadanie: Dyplomu Honorowego PTTK „Za Pomoc i Współpracę” Medalu PTTK „Za Pomoc i Współpracę”
 • »» Wniosek o nadanie Tytułu Zasłużony Pracownik PTTK Odznaka srebrna /złota
 • »» Wniosek o nadanie odznaki „25 lat w PTTK”
 • »» Wniosek o nadanie odznaki „50 lat w PTTK”
 • »» Wniosek o nadanie: Dyplomu Honorowego PTTK „Za Pomoc i Współpracę” Medalu PTTK „Za Pomoc i Współpracę”
 • »» Wniosek o nadanie tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”
 • »» Wniosek o nadanie odznaki „ZASŁUŻONY PRZEWODNIK PTTK”

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram